Telia föreläser om nya sälj- och leveransprocesser

Telia har utarbetat ett system för att skapa effektivare produktutveckling och leveransprocesser. Systemet bygger på en standardisering av alla komponenter som en produkt innehåller. Detta gör utvecklingsprocessen kortare genom att komponenter i befintliga produkter återanvänds för att skapa nya.
-Vi räknar med att tiden för nyutveckling blir tre till fyra gånger kortare. Detta gör att vi snabbare får ut produkterna till våra kunder, vilket ger oss helt andra förutsättningar att uppfylla de behov och önskemål vi känner av från marknaden. Dessutom minskar kostnaden per levererad produkt med mellan 20-80 procent, säger Jan Sjöö, utvecklingschef på Telia Telecom AB som föreläste på Veckans Affärer Open den 13 mars. Optimeringen och automatiseringen av utvecklings- och leveransprocessen för produkter och tjänster till Telias kunder sker med hjälp av plattformen "Fjäril". Via Fjäril kombineras de standardiserade komponenterna på olika sätt till Telia-unika produkter. Hela processen för kundhantering knyts samman genom att koppla plattformen till berörda kundfront- och kundinformationssystem med hjälp av flexibla gränssnitt. Standardiserings- och komponentifieringsarbetet pågår för att kunna påbörja de första testerna i slutet av mars. Första produkten kommer att finnas i drift i systemet efter sommaren.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se