Telia höjer priset på bredbandsanslutning

Efterfrågan på Telias bredbandsanslutning har utvecklats mycket starkt under det senaste halvåret samtidigt som priserna till kund har legat stilla. Till detta kommer en fördröjning av intäkter från reklam och innehållstjänster. Baserat på dessa förutsättningar höjer Telia priset för Telia ADSL Bredband individuell anslutning den 1 september i år.
- Accessen måste prissättas efter de förutsättningar som nu råder och kan förutses. Det är ett villkor för att vi ska säkra våra lönsamhetsmål, säger Karin Moberg, ansvarig för Telias bredband på konsumentmarknaden. Från den 1 september i år höjer Telia priset för Telia ADSL Bredband individuell anslutning från 250 kronor per månad till 325 kronor per månad. Anslutningsavgiften på 1 475 kronor lämnas oförändrad. Karin Moberg, vd på Telia e-bolaget, förklarar: - Varken de intäkter vi har nu eller de förväntade från reklam eller innehållstjänster, kan kompensera för nuvarande prisnivåer, som vi satte utifrån andra marknadsförutsättningar. Samtidigt har vi en mycket stark efterfrågan på våra tjänster som vi bedömer lämnar utrymme för högre priser på bredbandsanslutning. Den måste prissättas efter de förutsättningar, som nu råder och kan förutses. Det är ett villkor för att vi ska säkra våra lönsamhetsmål och klara fortsatt utveckling av accesser och tjänster. En nyligen genomförd undersökning visar, att Telias kunder överlag är nöjda eller mycket nöjda med sin bredbandanslutning. De positiva omdömena förklaras främst av hög överföringskapacitet och möjlighet att vara uppkopplad dygnet runt med fast månadsavgift. I Sverige är priserna för bredbandsanslutning, även efter Telias höjning, jämförelsevis mycket låga. I andra delar av Europa och i USA ligger priserna på mellan 400 och 500 svenska kronor i månaden. Höjningen den 1 september avser Telia ADSL Bredband individuell anslutning. De hushåll som har tecknat sig genom gruppanslutningsavtal kan också räkna med en prishöjning i nivå med den nu aviserade. Såväl tidpunkter som exakta priser kommer dock att fastställas efter förhandlingar med Villaägarnas Riksförbund, fastighetsägare och bostadsrättföreningar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se