Telia och Cisco i strategiskt samarbete

Telia International Carrier och Cisco Systems Inc. inleder ett strategiskt samarbete som innebär att Telia köper utrusting från Cisco och att Cisco marknadsför Telia International Carriers IP-tjänster genom Telia's Cisco Powered Network. Avtalet är till en början ettårigt och börjar gälla omgående.
Avtalet gäller företagens verksamhet i Europa och USA . Cisco kommer att marknadsföra Telia International Carriers IP-VPN-tjänster samt kapacitetstjänster till ett värde av 130 MSEK under det kommande året och Telia köper utrustning, exempelvis access-routrar, av Cisco. Cisco har tidigare tecknat endast ett liknande avtal med en amerikansk operatör. - Cisco har sökt en operatör som ligger långt framme i utvecklingen av IT och tillhörande tjänster och vi är glada att man nu valt Telia International Carrier som samarbetspartner, säger Lars Rydin, VD Telia International Carrier. Samarbetet mellan Telia International Carrier och Cisco är både spännande och strategiskt viktigt, eftersom det ytterligare stärker Telia International Carriers offensiva satsning på internet och IP-tjänster. Cisco har en effektiv och väl utbyggd marknads- och försäljningsorganisation som nu aktivt kommer att marknadsföra våra IP-tjänster. Bilder från kontrakstskrivningen mellan Telias koncernchef Marianne Nivert och Paul Mountford, Vice President, PTTs EMEA, Cisco Systems Ltd finns på följande länkar: http://www.telia.net/images/com/signing1.jpg http://www.telia.net/images/com/signing3.jpg Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se