Telia och Tele2 klara med avtalet om UMTS-samarbete

Telia och Tele2 har undertecknat samarbetsavtalet om det gemensamma nätbolaget för UMTS-utbyggnad. Bolaget ska heta Svenska UMTS-nät AB. Styrelseordförande blir Bo Jacobsson, Telia, och vd Henrik Ringmar, Tele2.
Som parterna berättade när principöverenskommelsen undertecknades den 8 januari, ägs Svenska UMTS-nät AB till 50 procent vardera av Telia och Tele2. Bolaget ska bygga och driva nät för nästa generations mobiltelefoni UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Telia och Tele2 kommer fortsätta att konkurrera med varandra med sina respektive tjänsteutbud. - Det känns tillfredsställande att vi på så kort tid fått ett slutgiltigt avtal på plats. Det säkerställer att vi kan skapa ett UMTS-nät på affärsmässig grund, säger Telias vd och koncernchef Marianne Nivert och Tele2:s vd och koncernchef Lars-Johan Jarnheimer i ett gemensamt uttalande. Det är inte bara bra för Telia och Tele2 utan också för mobilkunderna. De kommer att kunna använda respektive parts framtida tjänster till lägre priser och Sverige kan fortsätta var världsledande inom telekom. Styrelseordföranden för Svenska UMTS-nät AB, Bo Jacobsson, är CFO i Telia med det övergripande ansvaret för Ekonomi och Finans. Vd Henrik Ringmar har senast varit chef för Tele2 i Norge. Det nu undertecknade avtalet förutsätter godkännande av Konkurrensverket. Avtalet gäller oavsett utgången av Telias överklagan hos länsrätten angående tilldelningen av UMTS-licenser.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se