Telia säljer åtta bolag inom Enterprises till Industri Kapital

Telia har idag som ett led i fokuseringen på kärnverksamheten slutit avtal med Industri Kapital 2000-fonden gällande försäljning av 51 procent av en grupp om åtta bolag med tillhörande dotterbolag inom Telia Enterprises. Bolagens sammanlagda nettotillgångar värderas till 3 200 MSEK och aktierna i bolagen är värderade till 1 100 MSEK. Bolagen har tillsammans 5 622 anställda.
-Genom det här avtalet fortsätter vi ägarbreddningen av den del av vår verksamhet som inte tillhör kärnaffären. Allt i enlighet med vår koncernstrategi, säger Marianne Nivert, vd och koncernchef i Telia. De åtta bolag som ingår i avtalet är Swedia Networks AB, Telia Prosoft AB, Respons AB, Validation AB, Telia Swedtel AB, Telia Dokumentation AB, Multicom Security AB och TA Teleadress Information AB och deras respektive dotterbolag. Genom avtalet kommer Telia att äga 49 procent och Industri Kapitals 2000-fondens andel kommer att uppgå till 51 procent. Övertagandet av verksamheterna beräknas ske i maj 2001, beroende på när ett godkännande från EU kan vara klart. Kontinuiteten i de olika verksamheterna säkerställs genom att de nuvarande ledningsgrupperna behålls. - Vårt mål är att vidareutveckla var och en av verksamheterna utifrån dess speciella kompetensområde i en, som helhet, snabbväxande och mycket dynamisk marknad. Vi ser också fram emot att samarbeta med Telia i bolagens fortsatta expansion, säger Björn Savén, VD på Industri Kapital. Telia och de verksamheter som ägarbreddas har en överenskommelse om gradvis minskande köp- och leveransåtaganden fram till slutet av 2003. Det garanterar Telia viktiga tjänster från bolagen under perioden, samtidigt som bolagen får kommersiellt stöd under tiden som de fortsätter utvecklingen av nya kunder. - Vi uppskattar den tillväxtpotential som uppkommit tack vare partnerskapet med Industri Kapital, säger Marianne Nivert. Vi ser också betydande möjligheter för de 5 622 berörda Teliamedarbetarna. De och deras företag kommer att vara i fokus för framtida tillväxtstrategier. Vårt förtroende bevisas av vårt fortsatta minoritetsinnehav. Genom avyttringen frigör Telia kapital för fortsatta satsningar på kärnverksamheten, dvs mobila tjänster i Norden, carrieraffären och portaler i Europa samt bredband i Sverige. Efter avtalet med Industri Kapital har Teliakoncernen runt 25 000 anställda. Telia har tidigare avyttrat eller ägarbreddat följande bolag: In Good Company AB, Telia Trading AB, Telia Kompetens, Svefo AB, Combinator IT AB, Telia Academy AB, Telia Contracting, Smålandsbörsen Data AB, Telia System & Service A/S, Altitun, Starman Kabeltelevisioone AS, Eniro AB och DRS AB. Industri Kapital är ett av Europas ledande riskkapitalbolag med ett totalt förvaltat kapital om över 3 miljarder euro. Sedan 1989 har över 40 investeringar inom olika branscher genomförts. Fondinvesterare är stora nordiska, europeiska och amerikanska institutionella investerare såsom pensionsfonder, investerings- och försäkringsbolag. Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Vår idé är att utveckla och driva den absoluta spetstekniken i ett utpräglat mänskligt perspektiv. Vi vill skapa en ny värld där människor kan frigöra sina möjligheter, privat och i arbetet. Omsättning 2000 var 54 064 MSEK och antalet anställda 29 868. Telia är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se