Telia säljer Direct Response Services (DRS) till SNT Group N V

Telias arbete med att renodla verksamheten fortsätter. I dag avyttras Direct Response AB (DRS) till det holländska bolaget SNT Group N.V. som förvärvar 100 procent av aktierna i DRS för 101 MSEK. DRS erbjuder tjänster inom telemarketing, direktförsäljning och CallCenter lösningar. Telias realisationsvinst uppgår till 55 MSEK.
DRS har sedan 1995 erbjudit tjänster inom säljorienterad kundvård och erbjuder idag Nordens ledande CallCenter-lösningar. DRS har drygt 1 200 medarbetare och sju kontor i Sverige (3), Norge (2), Danmark (1) och Finland (1). DRS omsättning under 2000 uppgick till 320 MSEK. Köparen SNT Group N.V, en av de snabbast växande leverantörerna i Europa inom säljorienterad kundvård, har varit noterat på Amsterdam Stock Exchange sedan mars 2000. SNT deltar i utvecklingen av koncept kring Customer Relationship Management (CRM) för sina uppdragsgivare. SNT kommer att ha drygt 5 500 anställda på sina 26 kontor i Holland, Belgien, Tyskland, och genom förvärvet av DRS, Norge, Danmark, Sverige och Finland. - SNT:s förvärv av DRS innebär en mycket bra bas för vår fortsatta expansion och ger oss samtidigt tillgång till ett paneuropeiskt nätverk av kundcentra, säger Lars Hazén, VD för DRS. Det kommer att öka vår konkurrenskraft gentemot multinationella företag inom branschen. Sedan tidigare har In Good Company AB, Telia Trading AB, Telia Kompetens, Svefo AB, Combinator IT AB, Telia Academy AB, Telia Contracting, Smålandsbörsen Data AB, Telia System & Service A/S, Altitun, Starman Kabeltelevisioone AS och Eniro AB avyttrats eller fått ett breddat ägande.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se