Telia säljer Panorama Polska till Eniro

Telia AB säljer det polska katalogbolaget Panorama Polska till Eniro AB. Köpeskillingen är totalt 1 168 MSEK. Köpeskillingen för Panorama Polska består dels av en kontantdel på ca 310 MSEK och dels av 8 197 400 nyemitterade Eniroaktier till ett värde av ca 860 MSEK.
Telias ägande i Eniro i samband med de nyemitterade aktierna kommer inte att överstiga 49,9 procent. Telias ägarandel i Eniro gick under februari 2001 ned till ca 47% (från tidigare 49,1%) genom en nyemission som Eniro gjorde i samband med förvärvet av tyska WLW. Telias innehav i Panorama Polska var sedan tidigare 49%. Genom att Telia förvärvar resterande 51% från den andre ägaren, amerikanska Verizon, blir Panorama Polska ett helägt dotterbolag till Telia. I direkt anslutning till detta förvärv avyttras nu Panorama Polska till Eniro i enlighet med det optionsavtal som träffades i samband med börsnoteringen av Eniro hösten 2000. Försäljningen beräknas ge Telia en positiv resultateffekt i storleksordningen 200 MSEK.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se