Telia skriver avsiktsförklaring med UMTS-leverantörer

Telia har skrivit en avsiktsförklaring, s k intentionsavtal (Letter of Intent), med Nokia och Siemens för UMTS-utrustning på nordisk basis för Finland och Norge med option för Danmark. Intentionsavtalen ingår som en del i Telias gemensamma strategi för UMTS-avtal i Norden.
Intentionsavtalen med Nokia och Siemens avser framtida ramavtal samt landsspecifika underavtal för utrustning till basstationer och kärnnät i Finland och Norge där Telia har beviljats UMTS-licenser. En option finns med för den danska marknaden då tilldelningen av UMTS-licenser enligt uppgift startar i Danmark i slutet på 2001. Målet är att ramavtalen och de landspecifika underavtalen ska vara färdigförhandlade under våren. Först ut med landsspecifikt intentionsavtal är Telias norska mobilbolag NetCom ASA som planerar att öppna sitt UMTS-nät i december i år. En hög utbyggnadshastighet och bred befolkningstäckning ingår i de norska licensvillkoren. Inom tre år kommer NetCom ASA att erbjuda en befolkningstäckning motsvarande 76,5 % och täcker därmed de flesta tätbebyggda områden med över 1000 invånare. På den svenska marknaden kommer leverantörsupphandlingen att hanteras av det gemensamma nätbolag som Telia och Tele2 planerar enligt en principöverenskommelse.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se