Telia stärker sin roll på den ryska marknaden

Telia International Carrier tar nu ett ordentligt grepp om den ryska marknaden. Genom ett avtal med BaltTelecom hamnar Telia International Carrier i toppen av företag som förser den växande ryska marknaden med internetuppkoppling.
Telia International Carrier i Ryssland har undertecknat ett ettårigt avtal med BaltTelecom om försäljning av IP-kapacitet på sträckan Moskva Stockholm. - Affären är definitivt ett genombrott för oss på den ryska marknaden. Vi gör en långsiktig satsning i Ryssland och med denna affär stärker vi vår roll på marknaden avsevärt, säger Lars Rydin, VD för Telia International Carrier. Avtalet innebär att Telia International Carrier säljer 45 Mbite/sekund i IP-kapacitet till BaltTelecom. Längs kabelsträckan finns drop-inserts i S:t Petersburg och Helsingfors. Genom avtalet med BaltTelecom klättrar Telia International Carrier snabbt upp på topplistan av företag som förser Ryssland med internetuppkoppling. BaltTelecom är ett dotterbolag till Telecominvest (TCI) i Sankt Petersburg. Telecominvest består av ett tjugotal bolag inom telekommunikation i Ryssland. Telia äger cirka 25% av aktierna i Telecominvest. I november förra året kunde Telia International Carrier berätta om den nya baltiska kabeln, The Baltic Cable System. I samarbete med Rostelecom kommer kabeln, som transporterar datakommunikation, att byggas på land och under vatten mellan Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen samt Kaliningradområdet. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se