Telias Viking Network växer i södra Europa

Telia International Carrier har undertecknat ett avtal med det paneuropeiska telekombolaget Nets. Avtalet, som innebär att bolagen byter fiberkapacitet med varandra, beräknas vara värt cirka 115 miljoner SEK.
Genom affären växer Telia International Carriers fiberoptiska nätverk, the Viking Network, kraftigt i Frankrike, Tyskland och Italien. Telia International Carrier får i affären två våglängder som mestadels kommer att användas för IP-kapacitet. Sträckor för våglängderna är Paris-Lyon-Marseilles-Milano-Frankfurt. Nätverket kompletterar Telia International Carriers tidigare sträcka mellan Frankfurt och Paris, och bildar därmed en nätverksring. Kapaciteten för datakommunikation i nätverksringen är mycket kraftful där 2,5 gbp/s kan skickas via varje våglängd. - Viking Network expanderar kontinuerligt och genom affären med Nets har vi tagit ett viktigt steg mot att bygga ut vårt fiberoptiska nätverk som är ett av världens största, byggt av ett enskilt företag. Viking Network kommer att vid årets slut sträcka sig cirka 40.000 kilometer, säger Lars Rydin, VD för Telia International Carrier. Nets får i affären tillgång till ett fiberpar mellan London och Paris samt en våglängd mellan London och Amsterdam. Även här bildas en eftertraktad ring eftersom Nets har egen kapacitet på sträckan mellan Paris och Amsterdam. Nets är ett carrierbolag som ägs av italienska Tiscali-gruppen, den näst största ISP:en i Europa. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se