Förslag till fyra nya ledamöter i Telias styrelse

En nomineringskommitté med representanter för Telias största ägare, svenska staten, Alecta, SEB Fonder/SEB Trygg Liv och Robur samt Telias styrelseordförande har berett vissa ärenden inför Telias bolagsstämma den 10 maj 2001. Aktieägare representerande cirka 76 procent av aktierna och rösterna i bolaget har uttalat att de står bakom följande förslag till styrelseledamöter:
Omval av: Carl Bennet, Anders Igel, Birgitta Johansson-Hedberg, Ingvar Carlsson och Lars-Eric Petersson. Nyval av: Peter Augustsson, Marianne Nivert, Lars Olofsson och Caroline Sundewall. Arbetstagarrepresentanter är: Ronny Käck, Elof Isaksson och Berith Westman. Peter Augustsson
är vd för SAAB Automobile och Vice President, General Motors Europe. Han är civilingenjör och bosatt i Göteborg. Marianne Nivert
är vd och koncernchef för Telia. Lars Olofsson
är Executive Vice President för Nestlé S.A.,Vevey i Schweiz och Nestlés Europachef. Han är civilekonom och bosatt i Schweiz. Caroline Sundewall
är för närvarande verksam som analyserande och kommenterande ekonomijournalist men kommer inom kort att övergå till att vara fristående företagskonsult. Hon är civilekonom och bosatt i Skillinge.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se