Förstärkt utlandsupplysning kopplar och sms:ar

118 119, utlandsupplysningen har förbättrat möjligheten att söka telefonnummer i hela världen. Numera har utlandstelefonisten direkt tillgång till utländska databaser i ett tjugotal av de viktigaste utlandsnummerområdena. Det gör sökningarna snabbare och billigare för kunden. Nu erbjuder 118 119 också gratis direktkoppling samt sms för den som vill.
- Koppling direkt till nummer över hela världen är en närmast världsunik service, som jag med stolthet kan skryta om när jag träffar branschkollegor utomlands, berättar Barbro Sjölander, vd Respons, som i nästa vecka deltar i en branschkonferens i London för att berätta om hur nummerupplysningstjänster kan utvecklas med hjälp av tilläggstjänster. Utländska nummer är långa och kan vara svåra att uppfatta korrekt. Dessutom händer det att kunder ringer 118 119 när de överhuvudtaget inte har tillgång till papper och penna, till exempel i bilen. I dessa situationer kan telefonisten hjälpa till både med att koppla samtalet direkt till det efterfrågade numret och att sms:a numret så att användaren med några knapptryck kan spara numret i sin telefonbok. När nu telefonisterna på 118 119 har direkt tillgång till andra länders nummerdatabaser går sökningarna dessutom betydligt snabbare än med sökning via utländska telefonister, inte minst därför att det ofta förekom väntetid innan kontakt kunde upprättas. Därmed blir det också billigare för kunden. De databaser som finns tillgängliga täcker mer än 80 procent av inkommande förfrågningar och omfattar följande länder: Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike. Via dessa länders databaser har 118 119 dessutom tillgång till ytterligare 13 länders abonnentregister, t ex genom Frankrikes når man Monacos osv. 118 119 hjälper även till med Följande är inget nytt - snarare finns 40 års erfarenhet av utlandsupplysning- men få känner till att 118 119 även hjälper till med: - Tidsskillnader (inkl. sommartid)
- Utländska helgdagar
- Nummerändringar
- Riktnummer över hela världen
- Släktforskning, dvs hjälp att hitta släktingar via utländska databaser Behovet ökar vid katastrofer
- och ibland vill "alla" ringa till Amalienborg Förfrågningarna som kommer in till 118 119 varierar mycket beroende på dagsaktuella händelser, men det är även många återkommande teman: - Vid jordbävningar och andra katastrofer, krigsutbrott och stora olyckor används 118 119 av journalister och oroliga anhöriga med nummer till polis, kustbevakning, sjukhus med mera. - Aktuella händelser såsom presidentval i USA ökar också behovet av nummer till platser där det händer. - När drottning Margretes taxar hade rymt, frågade många efter Amalienborgs nummer. - Numret till Pizza&Kina-Expressen på Vitaminvägen i Oslo tillhör sådant som kan muntra upp såväl telefonister som kunder - 22 22 22 22. - Vita Huset, Pentagon, CIA, FBI och NASA är ofta återkommande, och även om förfrågningarna inte alltid förefaller helt seriösa, så har 118 119 nummer att erbjuda även till dessa institutioner. Det går 6000 Norge-samtal på ett till Turkmenistan Här är 20-i-topp-listan på utlandsnummerområden dit 118 119 kopplar mest: 1. Norge
2. Danmark
3. Finland
4. Storbritannien
5. USA och Canada
6. Tyskland
7. Frankrike
8. Spanien
9. Italien
10. Nederländerna
11. Schweiz
12. Polen
13. Belgien
14. Österrike
15. Australien
16. Portugal
17. Thailand
18. Irland
19. Ryssland, Kazakstan och Tadzjikistan
20. Grekland Förhållandena mellan olika länder kan, utifrån kopplingar under några månader i år, mycket ungefärligt beskrivas som att under en period då
- 6000 samtal kopplas till Norge,
så kopplas
- 4000 till Danmark
- drygt 2 000 till Tyskland
- 1000 till Spanien
- 500 till Schweiz
- 100 till Egypten
- 50 till Ukraina
- 20 till Uruguay
- 10 till Uganda
- 5 till Kambodja
- 2 till Nordkorea
- 1 till Turkmenistan Respons nummerupplysningstjänster (118 118, 118 118 Online, 118 119 Utlandsupplysningen och 118 888 AutoSvar) tar emot cirka 60 miljoner samtal per år. I databasen finns över 11 miljoner telefonnummer, såväl fasta som mobila från samtliga stora teleoperatörer.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se