Seat Pagine Gialle S.p.A. lägger bud på Eniro AB

Det italienska katalogbolaget Seat Pagine Gialle, "Seat", har lagt ett offentligt bud på Eniro. Telia äger idag 73 600 000 aktier i Eniro, vilket motsvarar 47,3 procent av det totala antalet utgivna aktier i Eniro.
Eniros aktieägare erbjuds 12,25 nyemitterade Seat-aktier i utbyte mot varje Eniro-aktie. Samtliga aktieägare i Eniro den 20 april erbjuds även möjligheten att sälja upp till 1 000 Eniro-aktier för 164 kronor per aktie kontant. Telia har inte gjort något åtagande att acceptera erbjudandet och kommer ta ställning till erbjudandet under budperioden. Om Telia väljer att acceptera erbjudandet har Telia åtagit sig att på sedvanliga villkor inte sälja cirka hälften av de erhållna Seat-aktierna under en period på sex månader. - Seats erbjudande är i linje med den europeiska konsolideringstrenden inom katalogbranschen. En sammanslagning av Seat och Eniro verkar sund ur industriell synvinkel. Telia har inte gjort något åtagande att acceptera erbjudandet, men mot bakgrund av marknadsförhållandena i fredags ser vi idag positivt på Seats erbjudande, säger Telias finans- och ekonomidirektör Bo Jacobsson i en kommentar till erbjudandet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se