Telia avslutar resterande NMT 900-abonnemang

Vid årsskiftet stängde Telia sitt analoga NMT 900-system för mobiltelefoni i Sverige. Majoriteten av kunderna inom NMT 900 har sedan stängningen aviserats 1998 övergått till GSM eller NMT 450. Kvarvarande 27 000 NMT 900 abonnemang som fanns kvar vid stängningen avslutades därför den 31 mars i år.
Redan 1998 meddelade Telia att NMT 900 systemet skulle upphöra den 31 december 2000 och att kvarvarande abonnemang då skulle stängas för användning. Befintliga NMT 900-kunder erbjöds andra abonnemangsformer inom GSM eller NMT 450. Sedan 1998 har ca 14 500 kunder per månad lämnat NMT 900 varav merparten valt att stanna hos Telia. Den sista mars avslutade Telia de 27 000 resterande NMT 900-abonnemang som fanns kvar efter stängningen och avregistrerar dessa från den totala kundstocken.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se