Telia får licens i Tjeckien

Telia International Carrier har beviljats två licenser från den tjeckiska telekommunikationsmyndigheten. Tillstånden ger Telia möjlighet att etablera och driva ett eget nät samt erbjuda telekomtjänster i Tjeckien.
Genom sitt Pragkontor erbjuder Telia International Carrier grossisttjänster inom Internet, telefoni, kapacitet och infrastruktur. Licenserna ger Telia tillgång till den tjeckiska marknaden i 20 år. - Eftersom de tjeckiska myndigheterna har mycket högt ställda krav på nya operatörer och precis infört ny telekombestämmelser, är vi mycket glada och stolta över att ha fått dessa licenser, säger Lars Rydin, vd Telia International Carrier. Tjänsterna erbjuds genom Tjeckiens heltäckande fasta telenätet. Telia International Carrier har redan en licens i Tjeckien som avser försäljning av tjänster över hyrda förbindelser. - Telias starka globala närvaro i kombination med ny teknologi öppnar för en tillväxt med många möjligheter på den tjeckiska telekom- och IT marknaden. Tack vare Tjeckiens placering mellan de stora marknaderna i väst och utvecklingsmarknaderna i öst, är Tjeckien ett starkt land att satsa på och en bra plattform att expandera ifrån, säger Robert Barnes, Country Manager för Telia International Carrier i Tjeckien. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se