Telia får order på skolnät från Göteborg stad

Telia har skrivit avtal med Göteborg stad om ett bredbandigt skoldatanät för stadens 180 kommunala skolor. Ordern som är på tre år värderas till drygt 30 miljoner kronor.
Det nya skoldatanätet blir betydligt snabbare än ett vanligt bredbandsnät och en viktig del i infrastrukturen för Kunskapsnätet som är Göteborg stads IT-stöd för skolarbetet. I Kunskapsnätet finns bland annat e-post, access till internet, elektroniska arbets- och projektrum samt möjlighet att använda ljud och rörliga bilder. Det finns också planer på att pröva distansundersvisning samt att spela in laborationer och lektioner som eleverna kan titta på i efterhand via nätet. Alla kommunala skolor i Göteborg kommer att anslutas till det nya skoldatanätet. Kommunen kan också träffa separata överenskommelser med friskolor som vill ansluta sig. Arbetet med att koppla in skolorna pågår under hela året, men redan till skolstarten i höst beräknas mer än 50 skolor att vara anslutna. Gemensam IT-plattform för alla skolor Telia bygger nu ett fibernät till varje skola. Att koppla upp sig från skolan ut på nätet sker med en hastighet av 100 MB. Överföringshastigheten i nätet mellan skolorna är 1000 MB
(1 Gigaethernet) vilket kan jämföras med vanligt bredband som brukar ha en överföringskapacitet på 2-10 MB. ADB-kontoret i Göteborgs stad ansvarar för driften av nätet och de servrar som ingår i Kunskapsnätet. Tidigare har olika skolor haft olika nätlösningar. Med det nya gemensamma nätet blir det mer ordning och reda och lättare att sköta driften.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se