Telia och Föreningssparbanken utvecklar IP-tjänster

Telia och Föreningssparbanken har startat ett samarbetsprojekt för att utveckla IP-baserade tjänster för bank- och finanssektorn.
Samarbetsprojektet består av tre delprojekt. "Live streaming" som skall stödja en webbaserad dialog mellan kunden och banken med hjälp av rörliga bilder och tal. "Telemanagement" som skall ge bankens företagskunder möjlighet att via webbgränssnitt själva styra sin telefonitrafik. Samt "IP-telefoni" som skall utveckla internetbaserad telefoni för kommersiell användning inom bank- och finansväsendet. Projektet skall pågå under hela 2001 och någon gång under andra halvåret räknar man med att de första färdiga tjänsteprototyper skall finnas ute i realistiska marknadsprov. - För oss är det av största värde att i operativ miljö, tillsammans med Föreningssparbanken får möjlighet att utveckla nya tekniker, samtidigt som vi stärker vår roll som nätleverantör och tjänsteutvecklare, säger Tomas Holmström, affärschef på Telias nätbolag Skanova. -Samarbetet är ett sätt för oss att höja bankens servicenivåer samtidigt som vi ger våra företagskunder bättre förutsättningar att effektivisera sin affärsverksamhet, säger Håkan Nyberg chef för internetbanken inom Föreningssparbanken.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se