Telia tecknar avtal med Drott om bredbandsleveranser

Telia e-bolaget AB har ingått avtal med Drott Bostad som ger 16.000 hyresgäster möjligheten att teckna avtal om anslutning till Internet med bredbandskapacitet. Överenskommelsen innebär att bostadshyresgästerna hos Drott skall kunna vara bredbandsanslutna före årsskiftet. Drotts bostadsbestånd är främst lokaliserat till
de tre storstadsområdena.
Med Telias ADSL Bredband får kunden hastigheten 0,5 Mbits/s till Internet. Detta är vad som bedöms vara nödvändig kapacitet idag för att tillgodose ett hushålls behov av tjänster tillgängliga över bredbandsnätet. I framtiden kan hastigheten anpassas till den kapacitet som krävs för kommande tjänsteutbud. Telia kan då erbjuda kunden möjlighet att uppgradera sin Internetanslutning till högre överföringskapacitet. - Genom avtalet möter vi den efterfrågan på snabbt Internet som finns hos våra hyresgäster. Detta ger oss också möjlighet att på sikt använda tekniken för att skapa ytterligare mervärden för våra hyresgäster, exempelvis felanmälan, hyresinbetalningar, tvättstugebokningar mm från datorn i bostaden, säger Daniel Skoghäll vd för Drott Bostad. - Vi ser det som en intressant uppgift att få leverera våra bredbandstjänster till en krävande kund som Drott. Genom en nära kontakt med deras organisation och kundnära arbetssätt kan vi få en god bild av hur deras hyresgäster och våra kunder upplever bredbands-teknikens intåg i boendet och familjelivet, framhåller Telia e-bolagets försäljningsdirektör Mikael Ek i en kommentar till överenskommelsen. Vid senaste årskiftet hade Telia slutit gruppavtal med bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, vilka sammanlagt ger en potential på 822.000 bredbandskunder.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se