Telias försäljning av brasilianska Tess är klar

Telias försäljning av betydande ekonomiska intressen i den brasilianska mobiloperatören Tess S.A. till Telecom Americas är nu slutförd. Affären aviserades i februari och parterna undertecknade avtalet under måndagskvällen. Köpeskillingen uppgår till 950 MUSD, motsvarande drygt 9 Mdr. Telias andel motsvarar ca 62 procent, inklusive det indirekta innehavet via Telia Overseas AB. Affären innebär att tillgångarna i Tess värderats till över 16 Mdr.
Telia AB och Telia Overseas AB säljer samtliga preferensaktier (röstsvaga aktier) i Tess. Telia AB och Telia Overseas AB kommer fortsatt att genom ett mindre antal röststarka aktier tillsammans behålla röstmajoriteten i Tess. Köparen övertar Telias och Telia Overseas samtliga ekonomiska engagemang i Tess. Tess hade ca 940 000 mobilkunder vid årsskiftet 2000/2001. Telecom Americas ägs av Bell Canada International inc (44,3%), América Móvil S.A. de C.V. (44,3%) och SBC Communications Inc. (11,4%)

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se