ASTEP - gemensam satsning för fler kvinnor till toppen

Av de 30 största bolagen på börsens a-lista har endast ett en kvinnlig vd. Nu har fem
bolag tagit ett unikt initiativ för att få fram fler kvinnor till toppen. Det är Axel Johnson Gruppen, Skandia, Telia, Ericsson Microwave Systems och Posten som startat utvecklingsprogrammet ASTEP. Målsättningen är att öka andelen kvinnor på ledande befattningar upp till högsta bolagsnivå.
Många stora företag i det svenska näringslivet har få kvinnor på ledande befattningar. Programmet ASTEP ska öka andelen kvinnor på höga poster. De kvinnliga deltagarna ska, efter genomfört program, känna sig stärkta i sin yrkesroll och ha bättre förutsättningar att gå vidare i sin karriär. Programmet pågår drygt ett år vid sju seminarietillfällen och har 20 deltagare, fyra från varje företag. - ASTEP är ett konkret initiativ för att få fler kvinnor att ta ytterligare ett steg i sin karriär. Programmet har bl a givit mig djupare inblick i frågor som ledarskap, styrelsearbete och företagsvärdering, kunskaper som är nödvändiga för att avliva myten om de ouppnåeliga toppositionerna, säger Gaby Roseen, marknadschef för Postens affärsenhet eHandel & Logistik. Grundtanken med ASTEP är att kvinnor ska uppmuntras att ta för sig. Därför har ASTEP inget färdigt schema utan det är deltagarna själva som formar programmet och därigenom lär sig utnyttja sin egen kompetens. Deltagarna har själva fått välja vad de har velat fördjupa sig i och de har bildat egna ledningsgrupper som driver och tar ansvar för egna processer. - Varje projekt som syftar till att ge fler kvinnor chansen att ta steget upp till de riktigt höga affärsinriktade chefspositionerna är lovvärda. ASTEP-programmet är ovanligt just för att man tar tillvara deltagarens egen personliga kompetens. Det är också positivt att fem stora bolag gör gemensam sak för att få fram fler kvinnliga chefer, säger Marianne Nivert, koncernchef och vd Telia AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se