com hem blir viktig del i Telias fortsatta satsning på bredband

Telias helägda dotterbolag com hem blir en viktig del i Telias fortsatta satsning på bredband, enligt ett beslut i Telias styrelse. Därmed skrinläggs de tidigare planerna på försäljning av bolaget. com hem blir ett av bolagen i affärsområde Telia Internet Services. com hem behåller sitt etablerade varumärke.
com hem ska fortsätta att fokusera på rörlig bild och upplevelser, både inom digital-TV och bredband. Bolaget som har ett väl etablerat konsumentinriktat varumärke får nu, i och med samarbetet med övriga bolag inom Telia Internet Services, en större arena att verka på. - Genom att behålla com hem säkerställer Telia sin ledande position inom utvecklingen av det nya bredbandsmediet i Sverige, säger affärsområdeschef Indra Åsander. com hems kunnande och ledande position inom digital-TV-utvecklingen ger också vår samlade affär ökad styrka liksom bolagets tillgång till TV-mediet som distributionskanal för bredband. Under 2001 har Telias leveranser av bredband via ADSL och LAN kommit igång på allvar i Sverige, där antalet betalande kunder ökade från 42 000 till 68 000. I Danmark, där Telia erbjuder bredbandsanslutning via kabel-tv-nätet, ökade antalet bredbandsinstallationer från 175 000 till 211 000, medan antalet betalande kunder med bredbands-Internet ökade från 30 000 till 38 000. I Sverige ökade com hem bredbandsinstallationerna från 193 000 till 252 000 och antalet betalande kunder med bredbands-Internet från 22 000 till 31 000. com hem har 1 361 000 hushåll anslutna till kabel-TV-nätet. 105 000 av dem har skaffat digital-TV. Affärsområde Telia Internet Services bildades vid månadsskiftet mars - april i år och har hittills bestått av följande helägda bolag: Telia e-bolaget AB, Telia Internet Partner AB, Telia Electronic Commerce AB, Telia STOFA A/S, Jydsk Central Antenne och eTelia A/S. Affärsområdeschef är Indra Åsander. Affärsområdet hade 942 anställda efter första kvartalet i år. Med com hem ökar personalstyrkan med 236 till 1178 anställda.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se