Telia bygger ut Vikingnätet till att omfatta Tjeckien och Polen

Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet över hela världen. Telia International Carrier fokuserar nu på att genomföra anslutningen av nätet i Östeuropa.
Tjeckien, och senare även Polen, kopplas samman med Vikingnätet via den "tyska ringen" genom stora investeringar i fiberoptisk kabel mellan viktiga knutpunkter. Med infrastrukturen erbjuder Telia International Carrier hela värdekedjan, från dukter och fibrer till mervärdestjänster och produkter, och säkrar både hög kvalitet och låg kostnad. Utbyggnaden av Vikingnätet i Tjeckien och Polen omfattar sträckorna Berlin-Warsawa, Warsawa- Cesky Tesin (gränsen mellan Polen/Tjeckien), Cesky Tesin -Prag, Prag-Dresden. De nya sträckorna i Tjeckien tas i full drift under tredje kvartalet i år och de polska sträckorna är under förberedande projektering. Med sträckan Prag-Cesky Tesin via Warsawa till Berlin och från Berlin till Dresden och tillbaka till Prag, kommer ringen att fullbordas och Telia International Carrier i Tjecken kommer att erbjuda en produkt- och tjänsteportfölj för nätverkskapacitet från 2Mbps up till 10 Gbps. Fler bredbandstjänster finns redan tillgängliga. - Vi ser enorma konkurrensfördelar med att tidigt vara på plats i Östeuropa och erbjuda kapacitet till olika operatörer i ett nätverk som omfattar nära 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, säger Lars Rydin, vd Telia International Carrier. De nya investeringarna medför att vi är mycket välpositionerade inför fortsatt expansion av verksamheten i Östeuropa. Genom Telias omfattande investeringar förses operatörer i Tjeckien och Polen med infrastruktur och kapacitet. Detta möjliggör trafik för framtida trafik av både IP- och telekommunikation. För kunder som köper våglängder i nätverket ska nya sk points of presence byggas, (PoPs) i Warsawa och Prag. Telia International Carrier är idag ledande leverantör av internationell kapacitet i Polen och dessutom en av de två största leverantörerna av IP i Polen. I Tjeckien har Telia International Carrier nyligen beviljats licenser från den tjeckiska telekommunikationsmyndigheten att etablera och driva ett eget nät, erbjuda voicetjänster och tjänster på våra hyrda förbindelser i landet. Om Telia International Carrier
Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se