Telia överklagar PTS beslut om sänkt samtrafikavgift

Telia har idag fått ett föreläggande från Post- och telestyrelsen om en sänkning av samtrafikavgiften i det mobila nätet från 1,18 kronor per
minut till 98 öre per minut. Telia kommer att överklaga beslutet till länsrätten.
- Vi har förståelse för principen att samtrafikavgiften skall utgå från de kostnader som en teleoperatör har. Våra beräkningar visar att så är fallet när det gäller de samtrafikavgifter vi har tagit ut. Idag ligger de konkurrerande mobiloperatörernas samtrafikpriser avsevärt högre än Telias. Det föranleder Telia att nu se över de samtrafikavtal som finns med andra mobiloperatörer, säger Anders Bruse, chef för Telia Mobile Sverige. Sedan tidigare pågår en process i kammarrätten om hur samtrafikavgifter ska beräknas. Ärendet är ännu ej avgjort. Samtrafikpriset är det pris som teleoperatörer tar ut från andra operatörer när de trafikerar varandras mobila nät.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se