Telia säljer kapacitet i Ungern

Telia International Carrier har slutit ett avtal med ungerska telekombolaget Matav om försäljning av kapacitet och internet-access. Telia har dessutom fått tre etableringslicenser från den ungerska telekommunikations-
myndigheten för att bedriva verksamhet på den ungerska marknaden.
Telia International Carrier befäster ställningen i Ungern genom en viktig affär, där bolaget säljer kapacitet och internet-access till telekombolaget Matav, som är Telias motsvarighet i Ungern. Matav köper kapacitet som omfattar 155 MB på sträckan Budapest-New York. - Avtalet är ett genombrott för Telia International Carrier i Ungern, vi blir genom denna affär ett av de ledande carrier-bolagen i landet, säger Lars Rydin, vd Telia International Carrier. Behovet av telekom- och internettjänster ökar enormt i öst- och centraleuropa och genom vårt avtal med Matav befäster vi vår roll som en betydande aktör på den ungerska carrier-marknaden. I affären ingår också colocation i New York, vilket innebär att Matav hyr utrustning av Telia International Carrier för att leverera internet till Ungern. Avtalet innebär dessutom möjlighet till framtida stora affärer, redan nu diskuterar man affärer på ytterligare infrastruktur och kapacitet. Telia International Carrier har nyligen beviljats tre licenser från den ungerska telekommunikationsmyndigheten. Tillstånden ger Telia möjlighet att etablera och driva ett eget nät samt erbjuda internet- och telekomtjänster i Ungern. - Licencerna gör det möjligt för oss att bedriva verksamhet på den ungerska marknaden och vi är mycket stolta över att ha fått dem, säger Lars Rydin, vd Telia International Carrier. Nu utökar vi fibernätet Viking Network i öst enligt planerna. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna. Telia är Skandinaviens ledande Internet- och kommunikationsföretag. Med utgångspunkt från sin position som den största aktören på den expansiva nordeuropeiska marknaden har Telia byggt upp en stark global närvaro med lokal representation världen över. Företagets omsättning var 2000, 54 064 miljoner, med en personal på 29 900.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se