Teliastudie visar nya internetbeteenden

Med bredband ändrar svenskarna sitt internetbeteende. Att kunna ladda ner musik från nätet är ett av de viktigaste skälen för att skaffa bredband. Bredband ger även större möjligheter att arbeta hemma. Det framgår av en kvalitativ undersökning Sifo genomfört på uppdrag av Telia
På uppdrag av Telia genomförde Sifo i april en kvalitativ marknadsundersökning, för att se vilka förväntningar och associationer svenska folket har till bredband. Av de olika fokusgrupperna framgår tydligt att en tung drivkraft är att kunna hämta hem filer från Internet - i första hand musik, men även andra tunga filer och dataprogram. Undersökningen visar också tydligt att synen på Internet och bredband varierar starkt mellan olika åldersgrupper. Detta gäller inte minst säkerhetsfrågan. Yngre människor funderar inte över virusskydd och de ser inte heller den personliga integriteten som något orosmoment, medan de äldre åldersgrupperna är betydligt försiktigare. Detta och mycket annat framgår av Sifo-undersökningen, som Telia redovisar i sin helhet klockan 9.15 onsdag 16 maj vid Telekomdagarna på Berns.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se