Komplettering av jämförbara ekonomiska uppgifter 1999 - 1:a kvartalet 2001 enligt ny koncernstruktur

För att underlätta jämförelse med kommande finansiella rapporter skickade Telia den 19 april ut jämförbara historiska siffror enligt ny koncernstruktur. Inför kommande halvårsrapport har dessa historiska siffror kompletterats med överföringen av Comhem till affärsområde Internet Services från affärsområde Equity.
Siffrorna kan laddas ner i Excel-format här eller på Telias hemsida www.telia.se, Investor Relations / finansiell information.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se