MyWay på Telia - nytt starkt verktyg på kompetensmarknaden

Nu blir det lättare att söka jobb på Telia. Alla som tycker att Telia är en spännande arbetsgivare kan lägga in sina uppgifter i Telias databas MyWay på Internet. Uppgifterna matchas direkt mot de lediga jobb som finns, eller som dyker upp vid en senare tidpunkt.
Sökresultatet skickas ut automatiskt i ett bekräftande mail. Samtidigt kan den ledare på Telia som söker kompetens enkelt gå in i databasen och se om någon finns anmäld där som stämmer med den profil man söker. Uppgifterna ligger kvar så länge man själv önskar. MyWay, som baseras på Wideyes Talent Provider, är ett viktigt steg i Telias satsning på kompetensmarknaden och utgör en kraftfull bas för kontakterna med denna. Både medarbetare och nya jobbsökande kan lägga in sin anmälan. Eftersom Telia satsar internationellt kan man visa sitt intresse på olika språk. Givetvis kan man också kontrollera vilka lediga jobb som finns utan att skriva in sina uppgifter. Den som lägger in sina personuppgifter och sin CV i databasen väljer själv graden av anonymitet och hur öppet man vill presentera sig i MyWay. Dessutom kan bara behöriga gå in och läsa personuppgifterna. - Wideyes rekryteringslösning innebär att Telia nu bygger egna relationer med kompetensmarknaden, säger Emanuela Pedrocco, marknadschef på Telia för kompetensmarknaden. MyWay fångar på ett smidigt sätt upp den externa kompetens Telia söker och underlättar samtidigt rörligheten internt. Systemet blir basen för vår kontakt med kompetensmarkanden. - MyWay ger en bättre och tydligare rekryteringsprocess i Telia, säger Lars Härenstam, personaldirektör i koncernen. Vi sätter individen i centrum och öppnar tydliga och enkla vägar in i Telia även internationellt. MyWay öppnar en marknad och rekryteringsprocess utifrån individens förutsättningar och önskemål. Det blir lätt att hålla kontakt med Telia. Om Wideyes AB och Talent Provider: Wideyes är ett programvaruföretag som hjälper företagskunder att öka effektiviteten vid intern och extern rekrytering. Talent Provider är ett webbaserat system för att hantera såväl intern som extern rekrytering för både stora och medelstora företag. Systemet erbjuder outsourcing av rekryteringsverksamhet, automatisk matchning online och arbetsflödessystem för hantering av ansökningar.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se