Telia kommenterar Länsrättens beslut i UMTS-målet

Det är en omfattande dom som Länsrätten levererat idag. Telia kommer att analysera domen mer ingående innan några ytterligare kommentarer lämnas.
- Länsrättens motivering ger Telia rätt på flera punkter när det gäller vår kritik av PTS förfarande och vi anser att detta borde ha varit tillräckligt för att ändra PTS beslut. Dessutom har utvecklingen det senaste halvåret visat att Telia gjorde en riktig bedömning som valde att presentera ett förslag som inte bara klarade de tekniska kraven, utan även var möjligt att genomföra rent affärsmässigt, säger Telias koncernchef Marianne Nivert i en första kommentar. Telias strategi på den svenska marknaden ligger fast. Den innebär en kraftfull satsning på UMTS och andra tekniker såsom GPRS, W-LAN, etc. Samarbetet runt uppbyggnad av UMTS-nät med Tele2 fortgår som tidigare.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se