Telia kopplar upp Dublin till Vikingnätet

Telia International Carrier har tecknat ett avtal med den brittiska telekomleverantören Cable & Wireless om köp av kapacitet på sträckan mellan Dublin och London.
Avtalet innebär att Telia International Carrier köper kapacitet i undervattenskablarna Solas och Lanis. Affären omfattar en tvåvägs 2,5Gbps. våglängd med sträckning mellan London och Dublin. Kabelköpet är en del i strategin att koppla samman Irland med Telias europeiska Vikingnät. - Affären med Cable & Wireless är ett viktigt steg för Telia International Carrier i ambitionen att låta Viking Network växa i Europa. Genom affären har vi förtätat det befintliga nätet i England och Irland, säger Lars Rydin, vd för Telia International Carrier. The Viking Network, Vikingnätet, är ett helägt fibernät som förser kunderna med högkapacitet för IP- och telekommunikation över hela Europa samt över Atlanten. Cable & Wireless hyr sedan tidigare infrastruktur och bandbredd i Telia International Carriers skandinaviska högkapacitetsnät Scandinavian Ring. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se