Telia levererar sjukvårdsupplysning till alla i Skåne

Region Skåne har idag beslutat teckna avtal med Telia om en komplett tjänst för sjukvårdsupplysning för allmänheten via telefon. Avtalet är treårigt med ett beräknat värde på 60-120 miljoner.
Till sjukvårdsupplysningen kan Skånes 1,2 miljoner invånare kostnadsfritt, via 020-nummer, vända sig dygnet runt, 365 dagar om året för att få medicinska råd samt allmän information om hur hälso- och sjukvården i Skåne fungerar. Verksamheten kommer att starta den 1 december 2001. Telia svarar för den tekniska lösningen i form av en avancerad CallCenterlösning och för den framtida utvecklingen. Proffice, som är underleverantör till Telia, ansvarar för bemanning, drift och kvalitet. BlueBiz Consulting levererar stödsystem för hantering av patientärenden. Verksamheten kommer att förläggas till Malmö och beräknas initialt sysselsätta cirka 40 specialistutbildade sjuksköterskor. Befintlig personal på sjukvårdsupplysningen i Malmö kommer att erbjudas anställning hos Proffice Care. Vid full drift beräknas verksamheten ta emot 900 000 samtal per år, vilket i genomsnitt motsvarar drygt 100 samtal per timme, dygnet runt. - Med denna affär befäster Telia sin ledande position som leverantör av CRM-lösningar, och med kompetenta samarbetspartners kan vi erbjuda helhetslösningar till våra kunder. Detta är ett område som vi på Telia kommer att satsa vidare på, säger Dan Strömberg, vd Telia Partner AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se