Telia säljer fastnätsverksamheten i Finland

Telia har idag träffat avtal om att sälja samtliga aktier i sin fastnätsverksamhet Telia Finland Oy till Song Networks för cirka 440 miljoner kronor. Av köpeskillingen betalar Song Networks 70% kontant och 30% med egna aktier. Telia Finland Oy har drygt 200 anställda och är Finlands tredje största fastnätsoperatör.
Efter försäljningen kommer Telia att fokusera på att utveckla övrig verksamhet i Finland i vilken ingår Telia Mobile, Telia International Carrier och mobilportalen Speedy Tomato. Närmast förestående är utbyggnaden av Telias finska UMTS-nät. Vidare behåller Telia de delar av nätet som är av strategisk betydelse för Telia Interna-tional Carriers verksamhet och som förbinder Sverige med Ryssland via kustvägen i Finland. - Syftet med försäljningen är att stärka Telias strategi dvs fokusera på mobila nät i Norden, mobila portaler i valda länder i Europa, carrieraffärer i Europa och USA samt bredband i Sverige, säger Jan Johansson, chef affärsområde Telia Networks. - Jag är mycket glad över denna affär. Köpet av Telia Finland ökar storleken på vår verksamhet i Finland avsevärt och vi kommer bli den största alternativa operatören på den finska marknaden. Detta köp stärker vår produktportfölj och vi ser fram emot att erbjuda existerande och nya kunderna fler tjänster, säger Ivar Strömberg, koncernchef för Song Networks Holding AB. Telia har bedrivit en fastnätsoperatörverksamhet i Finland sedan september 1996 då aktiemajoriteten i Telivo Oy förvärvades. Under 1997 köptes återstoden av bolaget samtidigt som namnet ändrades till Telia Finland Oy.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se