Telia sköter Europas CV-databas

Telia har fått i uppdrag att ansvara för infrastrukturen och driften av den europeiska CV-databas, Eurescv-search.com som öppnar 8 juni. Beställare är Ams som fått i uppdrag av EU-kommissionen att skapa tjänsten. Arbetssökande och företag som söker arbetskraft inom Europa får en gemensam träffpunkt på Internet, öppen dygnet runt.
Avtalet innebär att Ams hyr en dedikerad webbdriftmiljö för internetsajten där Telia ansvarar för drift, övervakning och kommunikation. Ams slipper göra egna investeringar i hårdvara, infrastruktur och specialistkompetens. Internetsajten http://www.eurescv-search.com är öppen för arbetssökande och arbetsgivare i 17 europeiska länder. Beroende på antal besökare och hur många intresseanmälningar och ansökningar som läggs in kan bandbredd, serverkapacitet och diskutrymme ökas eller minskas över tiden. På så sätt kan korta söktider garanteras oavsett om sajten får 200 eller 200 000 besökare per månad. Säkerheten garanteras genom en ständigt övervakad brandvägg och dagliga "back-uper". Genom att internetaccesser, brandväggar och servrar är dubblerade minimeras risken för störningar i driften. Telia Dedicated Webhosting lanserades i mars och har direktaccess med Telia Net, Telias del av Internet. Mer information om tjänsten finns under http://www.telia.se/webhosting. Kartor över Telia Net finns under http://www.telia.net

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se