Telia slutför försäljningen till Industri Kapital

Telia har idag, efter godkännande från berörda myndigheter, slutfört det i mars offentliggjorda avtalet med Industri Kapital 2000-fonden om försäljning av delar av affärsområde Enterprises. Telia kvarstår i fortsättningen som minoritetsägare. Försäljningen är ett led i Telias renodling av den egna verksamheten.
Industri Kapital äger 51 procent av den nybildade företagsgruppen och Telia 49 procent. Holdingbolaget för de åtta företagen har fått namnet Telefos. Till vd har utsetts Jan Bruneheim och som vice vd har utsetts Birgitta Stymne Göransson och Anders Kronqvist. De åtta bolag som ingår i avtalet är Swedia Networks AB, Telia Prosoft AB, Respons AB, Validation AB, Telia Swedtel AB, Telia Dokumentation AB (under namnändring till Swedia Comcarta AB), Multicom Security AB, TA Teleadress Information AB och deras respektive dotterbolag. Bolagen har tillsammans 5 622 anställda. - Affären ger mervärden på flera sätt. Telia frigör kapital och mangementresurser som kommer den egna kärnverksamheten till del, säger Eva Lindqvist, chef för Telia Equity. Samtidigt kan vi genom vårt fortsatta minoritetsägande ta del av framtida värdetillväxt som genereras i de sålda företagen när de får tillgång till en bred marknad även utanför Telia-sfären. Telia och de verksamheter som ägarbreddas har en överenskommelse om gradvis minskande köp- och leveransåtaganden fram till slutet av 2003. Det garanterar Telia viktiga tjänster från bolagen under perioden, samtidigt som bolagen får kommersiellt stöd under tiden som de fortsätter utvecklingen av nya kunder. Telia har tidigare avyttrat eller ägarbreddat följande bolag: In Good Company AB, Telia Trading AB, Telia Kompetens, Svefo AB, Combinator IT AB, Telia Academy AB, Telia Contracting, Smålandsbörsen Data AB, Telia System & Service A/S, Altitun, Starman Kabeltelevisioone AS, Eniro AB och DRS AB. Telias affärsområde Enterprises bytte den 1 april namn till Telia Equity. Affärsområdeschef är Eva Lindqvist.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se