Skanova lägger ny fiberkabel för 1 250 miljoner

Skanova, ett nätgrossistföretag inom Telia-koncernen investerar 1 250 miljoner i utbyggnaden av ny fiberkabel i Sverige under 2001. Det är förra årets bredbandsrusch som ligger bakom utbyggnaden. De största satsningarna görs med 340 miljoner i Stockholm, 260 miljoner i Göteborg och 25 miljoner i Malmö.
Efterfrågan från alla nya operatörer som dykt upp inom bredbandsindustrin är drivkraften bakom Skanovas ökade investeringar. - Totalt ökar vi investeringarna på ny fiberkabel med 650 miljoner jämfört med förra året, säger Skanovas chef Lars-Gunnar Johansson. Efterfrågan styrs främst av ökade behov inom företagsmarknaden men också av försäljningen av bredband till bostäder och hushåll. Trycket är särskilt hårt i storstadsområdena men det finns även efterfrågan från våra operatörskunder på fler förbindelser i långdistansnäten. Sammanlagt kommer 5 000 km ny fiberkabel att grävas ner runt om i Sverige. Skanovas totala investeringar i Sverige under 2001 är drygt 4 miljarder. Förutom ny fiberkabel så används pengarna till underhåll och kapacitetsutbyggnad av det befintliga nätet. Om Skanova: Skanova, som driver och utvecklar Sveriges största nät för telefoni-, internet- och bredbandstjänster, är ett nätgrossistföretag inom Teliakoncernen. Nätet, tjänsterna och kompetensen står till alla aktörers förfogande. Skanova har 150 kunder utanför Telia. Målsättningen är att tillfredställa ökande behov av kvalificerade tjänster. Utmaningen är att öka våra kunders konkurrenskraft genom banbrytande och ibland oväntade lösningar. Skanova har 2700 medarbetare och omsätter 21,8 miljarder kronor.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se