Telia avyttrar halva innehavet i Eniro

Telia avyttrade den 4 juli 40 miljoner aktier i katalogbolaget Eniro AB till institutionella investerare genom en accelererad book-building-process. Priset investerarna får betala är 104 kronor per aktie. Transaktionen kommer att väntas generera en sammanlagd försäljningslikvid om 4,16 miljarder kronor samt en kapitalvinst om drygt 3 miljarder kronor för Teliakoncernen. Efter dagens utförsäljning uppgår Telias innehav i Eniro AB till ca 25,5 %. Placeringen av aktierna genomfördes av Morgan Stanley som ensam book-runner och av Carnegie som joint lead manager.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se