Telia överklagar inte UMTS-beslut - Sverige får inte tappa tempo

Telia kommer inte att överklaga Länsrättens dom avseende Post- och Telestyrelsens (PTS) tilldelning av UMTS-licenser.
- Vi kommer nu att lägga ökad kraft vid att utveckla det nätsamarbete vi inlett med Tele2 och använda vår tekniska kompetens för att se till att våra kunder får tillgång till de nya tjänster som blir möjliga tack vare den nya tekniken, säger Telias koncernchef Marianne Nivert i en kommentar. Regeringen har i dagarna inbjudit till en dialog med de svenska UMTS-aktörerna för att diskutera förutsättningarna för att Sverige skall kunna behålla sin ledande IT-position och därvid även nämnt några av de oklarheter som blivit uppenbara med anledning av Länsrättens dom. - Det är angeläget att UMTS-utbyggnaden i Sverige tar fart och här kan Regeringens initiativ få stor betydelse, säger Marianne Nivert. Den analys som genomförts av domen visar att Länsrätten gett Telia rätt på flera väsentliga punkter och att den kritik som riktats mot licenstilldelningen varit riktig. Genomgången visar också att Telia hamnat i en "moment 22-situation" då Länsrätten konstaterar att PTS gjorde fel som inte kommunicerade innehållet i konsultrapporter som hade betydelse för bedömningen av Telias ansökan, samtidigt som Länsrätten senare valt att ej ta hänsyn till Telias förtydliganden med anledning av rapporterna. Även om det finns motiv för ett överklagande väljer Telia att avstå från att driva rättsprocessen vidare. Regeringens initiativ till diskussioner mellan operatörer och lagstiftare kan förhoppningsvis leda till större klarhet än en fortsatt rättsprocess. Även om det är Telias absoluta avsikt att avstå från överklagande kan ett sådant dock bli nödvändigt om någon annan part väljer att driva frågan vidare. Då kan Telia tvingas till ett överklagande för att bevaka sin rätt i en fortsatt process.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se