Telia tecknar ramavtal med åkeriföreningarna i Sverige

Telia har tecknat ett ramavtal med åkeriföreningarna i Sverige om att utveckla tele- och datakommunikationen för medlemsföretagen runt om i landet. Värdet kan, med nuvarande trafikvolymer, uppgå till drygt 250 MSEK per år.
Åkeriföreningarna är den regionala delen av branschorganisationen för Sveriges åkeriföretag med ca 11 000 medlemsföretag. I ramavtalet, som omfattar både den fasta och mobila trafiken, ingår att partnerna ska göra upp en gemensam handlingsplan för att utveckla medlemföretagens användning av telefoni- och datalösningar. Telia kommer bland annat löpande att medverka vid informationsträffar, seminarier, årsmöten och liknande arrangemang. - Vi kommer också att se över växelfunktionerna på cirka 1 000 arbetsplatser i Sverige samt titta på möjligheten för en gemensam portal för åkeriföreningarnas alla medlemmar, säger Lisbeth Lundblad, försäljningschef på Telia Online.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se