Höjt bud på Telias aktieinnehav i eircom

Styrelsen för eircom och Valentia har tillkännagivit att de har nått en överenskommelse om huvudvillkoren för ett föreslaget nytt och höjt kontantbud på 1,365 EUR per eircom-aktie för det totala aktiekapitalet i eircom.
Enligt det föreslagna, nya budet erbjuder Valentia 1,365 EUR per eircomaktie kontant att betalas 14 dagar efter att budet har blivit ovillkorat. Betalningen består av en kontantdel om 1,335 EUR per eircomaktie och en utdelning om 0,030 EUR per eircomaktie. De oberoende styrelsedamöterna i eircom (dvs de som inte är nominerade av Telia, KPN, eller the Employee Share Ownership Trust (ESOT)) har offentliggjort deras avsikt att rekommendera det nya budet när det lämnas. Den 11 juni offentliggjordes en överenskommelse mellan styrelsen för eircom och Valentia Telecommunications om huvudvillkoren i ett bud på det totala aktiekapitalet i eircom. Den 16 juli offentliggjorde styrelsen för eircom och e-Island Ltd ett högre bud på 1,36 EUR kontant per eircomaktie för det totala aktiekapitalet i eircom. ESOT, som äger 14,9 procent av aktierna i eircom, har åtagit sig att rekommendera sina medlemmar att acceptera Valentias bud. Telia som indirekt äger 14 procent av eircom genom Comsource har åtagit sig att acceptera det nya budet som motsvarar ett värde av ca 3,9 miljarder SEK.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se