Prisförändringar för fast telefoni

Telia höjer från den 1 oktober 2001 priset på fasta telefonabonnemang för privatkunder med 35 kronor i månaden (inklusive moms) och för företag med 28 kronor per månad (exklusive moms). Abonnemangspriset blir därmed 160 kronor per månad för privatkunder (inklusive moms) och 144 kronor per månad för företag (exklusive moms). De abonnemang som berörs är; Telia Bas, Telia Bas Ungdom, Telia Bas Fritidshus, Telia Föreningsabonnemang och Telia Företagsabonnemang. Telia sänker priset på samtal från det fasta nätet till mobiltelefoner i Telias nät den 1 september. Priset sänks med 20 öre per minut på helgfria vardagar mellan kl. 8-18, den tid på dygnet då flest samtal mellan det fasta nätet och mobiltelefoner rings. Nytt pris blir därmed 2,50 kronor per minut (inklusive moms). Resultateffekten för prisförändringarna beräknas på helår uppgå till cirka 1 500 MSEK. - Pristaket som tidigare utfärdats av regeringen har skapat fel prisnivå. Nu när pristaket är borta kan vi sätta priser som ger en rimlig avkastning så att vi kan återinvestera i nätet. Därmed möjliggör vi för andra aktörer att verka inom detta produktområde, säger Kennet Rådne, tf affärsområdeschef för Telia Networks.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se