Telia fortsätter renodlingen - Avyttrar fastigheter i Farsta

Telia forstätter renodlingen av verksamheten och säljer sina fastigheter i Farsta, utanför Stockholm, där bl a huvudkontoret ingår, till Nordisk Renting AB. Försäljningssumman uppgår till 1.030 MSEK. Ett hyresavtal tecknas samtidigt mellan parterna. Förvärvet omfattar en total yta om 101.600 kvadratmeter. Peab Sverige AB förvärvar därutöver byggrätter inom området. Kapitalvinsten beräknas bli strax under 500 MSEK.
I samband med förvärvet har parterna även träffat avtal om uppförandet av ett nytt parkeringshus med 420 p-platser i anslutning till huvudkontoret med Peab som byggentreprenör. Peabs helägda dotterbolag Kungsfiskaren övertar också i samband med förvärvet förvaltningen av fastigheterna. Inom området finns även outnyttjade byggrätter. Dessa förvärvas av Peab som planerar att bygga cirka 450 lägenheter samt lokaler för närservice och andra verksamheter. - Försäljningen är ett led i Telias strategi att öka fokuseringen på kärnverksamheten, säger Thomas Mann, vd Telia Fastigheter AB. - Vi uppskattar mycket att få Telia som vår kund. De tillhör den typ av stabila och långsiktiga hyresgäster som passar vår strategi, säger Göte Dahlin, VD i Nordisk Renting AB. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla fastigheterna i Farsta, som vi tror är ett av de områden i Stockholm som har stor utvecklingspotential de närmaste åren. Fastigheterna, som ursprungligen till största delen uppfördes under 1960-talet, har under senare år genomgått omfattande renoveringar och håller idag en god och modern standard. Teliakoncernen med intressebolag nyttjar samtliga ytor som huvudsakligen utgörs av kontor. Nordisk Renting AB tillträder den 1 september.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se