Telia förvärvar Halebop

Telia förvärvar den mobila portalen Halebop och effektiviserar samtidigt sina mobila portaler på den nordiska marknaden. Genom förvärvet får Telia tillgång till en kundbas med över 800 000 registrerade användare.
- Telia satsar offensivt på den nordiska marknaden och vi tar nu ett totalgrepp runt våra mobila portaler, vilket ger betydande synergieffekter, säger Kenneth Karlberg, vice vd i Telia koncernen och affärsområdeschef Telia Mobile AB. För att effektivisera drift och utveckling införs en gemensam teknisk plattform för Halebop, Speedy Tomato och andra portaler inom Telia Mobile. Telia förvärvar Halebop från Drutt Corporation där Telia hittills ägt 40%. Förvärvet sker genom att Telia återför 15% av sina aktier till Drutt Corporation. Efter förvärvet kvarstår Telia som delägare i Drutt Corporation med 25%. Halebop består idag av ett svenskt bolag med fem anställda och ett norskt bolag med tre anställda. Bolaget kommer fortsättningsvis att drivas som ett separat bolag under eget varumärke. Kent Jonsson, idag marknadschef på Speedy Tomato, har utsetts till tf chef för Halebop. - Vi är stolta över att ha tagit Halebop så långt och lämnar nu över stafettpinnen till Telia. Drutt Corporation med personal kommer att fortsätta att koncentrera sig på sin kärnverksamhet dvs bygga och leverera mobila lösningar mot operatörer och större företag, där Telia och Halebop fortsatt kommer vara viktiga kunder för oss, säger Roland Svensson, CEO, Drutt Corporation. Fakta om Halebop
Halebop är en oberoende mobil portal som förser mobila användare med mobila tjänster.Varumärket Halebop ägs av Telia AB. Halebops tjänster levereras av partners som vill nå en mobil publik. På användarsidan strävar Halebop efter att vara en startpunkt, samlingsplats, för mobila tjänster. Halebops tjänster fungerar oavsett vilken mobil operatör, vilken mobil terminal eller vilken accessteknik som används. Halebop har sitt ursprung i ett mångårigt samarbete mellan Oracle och Telia. På www.halebop.com finner man avancerade mobila tjänster i ett rikt utbud och tjänsterna kan användas av alla.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se