Telia halvårsrapport januari-juni 2001

Telia halvårsrapport januari-juni 2001

Andra kvartalet i korthet

- Koncernens omsättning ökade 8 % till 14 203 MSEK. För jämförbara enheter var ökningen 10 % - God omsättningstillväxt i kärnverksamheten - Mobile +59 % - International Carrier +34 % - Internet Services +32 % - Networks +2 % ett trendbrott - Totala antalet bredbandskunder ökade med 66 000 till 203 000 - Underliggande EBITDA ökade 5 % till 3 014 MSEK - Betydande engångsposter i resultat från intressebolag - Kapitalvinst vid försäljning av Tess (+2 623 MSEK) - Nedskrivning av resterande goodwill i Netia (-1 820 MSEK) - Resultatet efter finansiella poster ökade från 356 MSEK till 909 MSEK - Förbättrat kassaflöde Kommentar från Marianne Nivert, VD och Koncernchef - Det är med glädje jag konstaterar att vi har en stark tillväxt i samtliga kärnverksamheter. Fastnätsverksamheten inom Telia Networks uppvisar för första gången efter för-valsreformen återigen tillväxt. - Renodlingen, som vi driver målmedvetet och med stor kraft, har stärkt koncernen finansiellt och innebär att vi kommer att kunna fokusera ännu hårdare på kärnverksamheten, samtidigt som vår flexibilitet ökar väsentligt.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20040904BIT29370/wkr0006.pdf Delårsrapport