Telia och Nets förstärker sitt europeiska samarbete

Telia International Carrier och operatören Nets, ägt av den Italienska Tiscaligruppen, har slutit ett avtal för leverans av kapacitet. Avtalet är värt över 18 milj euro och stärker samarbetet mellan parterna ytterligare.
Telia International Carrier har sålt 2.5 Gpbs kapacitet på sträckan Amsterdam-Köpenhamn-Oslo-Stockholm-Köpenhamn-Düsseldorf. Telia International Carrier levererar också en helhetslösning som inkluderar underhåll, samlokalisering och lokal anslutning i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Amsterdam. Nets säljer samtidigt "öppen kapacitet" vilket innebär en möjlighet för Telia International Carrier att avropa kapaciteten när och var behovet finns. Affärsidén är att erbjuda kapacitet med flexibla vilkor och enkel tillgänglighet. - Samarbetet med Nets är ett viktigt steg i utvecklingen av Vikingnätet i Europa, säger Lars Rydin, VD för Telia International Carrier. Avtalet gör det möjligt för oss att erbjuda en pålitlig produkt med stor flexibilitet och anpassning efter våra önskemål. - Vi sökte en operatör som kunde erbjuda oss kapacitet, optiska fibrer och samlokalisering på en och samma gång. Telia International Carrier uppfyllde våra behov, säger Laurent Grimaldi, VD för Nets. Avtalet förstärker vår europeiska närvaro och erbjuder våra kunder en mycket hög kvalitet. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se