Telia skapar Finlands största mobiltelefonkedja

Telia skapar Finlands störta mobiltelefonkedja genom att slå ihop Viestituote och Telia Vaihtoehtoliike till en ny riksomfattande butikskedja med namnet Telia. Mobiltelefonkedjan kommer att betjäna Telias kunder på ungefär 50 orter.
Telia har hittills haft två breda kedjor, Telia Vaihtoehtoliike och Viestituote. Telia vill nu göra försäljningsfältet mer enhetligt och slår därför ihop de båda kedjorna under namnet Telia. Det blir den största enskilda butikskedjan i Finland. - Den främsta orsaken till omorganiseringen är önskan att göra butiksnätet entydigare och göra det lättare för kunderna att uträtta ärenden hos Telia. Därför slår vi samman de båda kedjorna, som kommer att betjäna våra kunder under det bekanta företagsnamnet Telia. På det här sättet garanterar vi Telias kunder det bästa möjliga servicenätet, kommenterar Janne Holopainen, verkställande direktör för Telias försäljningsbolag Telia Product Oy. - En annan faktor som talar för en sammanslagning av kedjorna är det faktum att marknaden för mobiltelefoner har stabiliserat sig i år. Vårt mål är att erbjuda arbete i de övriga Telia-bolagen till de personer som den nya kedjan inte kan sysselsätta, fortsätter Holopainen. Till direktör för Telia-kedjan har utnämnts Telia Vaihtoehtoliike-bolagets nuvarande direktör Jari Lehtola.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se