Telia uppgraderar SUNET:s IP-nät

Telia har fått en order som innebär att uppgradera SUNET:s universitetsnät. Nätet, som är ett IP-nät, når i dag 27 orter i landet och skall uppgraderas från 155 Mbit till 10 Gbit.
Arbetet inleds i början på 2002 och beräknas vara färdigt under oktober 2002. Ordern beräknas vara värd cirka 175 miljoner kronor under en fyraårsperiod. - SUNET och universitetsvärlden är en viktig kund för oss, säger Henrik Forssell, försäljningschef på Telias nätbolag Skanova. Att vi i tuff konkurrens fått detta prestigefyllda uppdrag visar att vi kan möta deras höga krav. - Telia var den leverantör som bäst uppfyllde de krav som vi ställde och som dessutom kunde uppvisa den lägsta sammanlagda kostnaden enligt de utvärderingskriterier som använts, säger Hans Wallberg, ansvarig på SUNET. Vi bedömer att Telia har alla förutsättningar ett leverera den infrastruktur som är nödvändig för att bygga det avancerade IP-nät som under flera år skall tillgodose de svenska universitetens och högskolornas ständigt växande behov av kommunikationskapacitet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se