Telias nya atlantkabel säkrar internettrafik till USA

En ny transatlantisk kabel - TAT-14 - säkrar det ökande behovet av Internet-kapacitet mellan Europa och USA. Kabeln innebär att Telia International Carrier kopplar ihop Vikingnätet mellan kontinenterna. TAT-14 är ett av Telias största sjökabelprojekt genom tiderna.
TAT-14 är ett system av kablar för telefoni- och datatrafik, som kräver höga hastigheter över Atlanten. Det binder samman Telia International Carriers multifibernät, Vikingnätet (the Viking Network), i Europa och USA. Under sommaren har Telia börjat flytta atlanttrafik till TAT-14 som nu är i full drift. TAT-14 innebär att Telia gör Viking Network till en enda homogen nätplattform, som täcker både USA och Europa, med möjlighet att erbjuda kunderna end-to-end lösningar över två kontinenter. Kunder kan erbjudas en högkvalitativ förbindelse city-to-city från till exempel San Francisco till Moskva. - Vi ser ett växande behov av framförallt IP-kapacitet för internettrafik över Atlanten, säger Lars Rydin, vd för Telia International Carrier. Genom ett betydande ägande i TAT-14 säkrar vi tillgången till kapacitet för lång tid framöver. TAT-14 kommer till nytta för oss för vår egen ökande IP-trafik samt för att kunna sälja kapacitet mellan Europa och USA till andra operatörer. Fakta: TAT-14 ägs av ett konsortium där 48 teleoperatörer ingår. Avtalet med konsortiet gäller i 25 år. Telia International Carrier äger ca 6 procent av TAT-14-systemet och är därmed en av de fem största delägarna. Hela systemet kostar cirka 15 miljarder SEK att bygga. TAT-14-systemet har en total kapacitet om cirka 1,3 Tbit/s, varav hälften kan utnyttjas för skyddad trafik, det vill säga trafik som inte alls påverkas av ett eventuellt kabelavbrott. Systemet har en kapacitet som kan hantera motsvarande innehållet på mer än 200 DVD-skivor på en sekund. Telias egen TAT-14 kapacitet är cirka 38 Gbit/s för skyddad trafik och det dubbla för oskyddad trafik. TAT-14-kabeln löper i en ring över Atlanten och ansluter till fem olika kabelstationer i Europa och två i USA. En av de europeiska kabelstationerna ligger på västra Jylland i Danmark och ägs av Telia International Carrier. Telia International Carrier har byggt ett eget kabelsystem fram till denna station. I USA har Telia International Carrier egen fiberkapacitet till båda kabelstationerna, som ligger utanför New York. Tekniska fakta om TAT-14: För att klara den mycket stora kapaciteten i TAT-14 har nyutvecklad teknik använts, bl a nya optiska fibertyper samt bredbandiga och lågbrusiga optiska förstärkare. Överföringen sker på 16 olika våglängder på varje optisk fiber. På varje våglängd är transmissionshastigheten 10 Gbit/s. Det finns sammanlagt 8 fibrer i kabelsystemet. Ljussignalen dämpas när den går fram utmed fibern och måste därför förstärkas var 50:e km. Det finns 278 förstärkare i systemet. Många olika kabeltyper används. I Atlanten där kabeln ligger relativt ostörd, kan en enklare kabeltyp användas. Inom den europeiska delen däremot, där det förekommer mycket fiske, är kabeln försedd med en kraftig stålarmering. Här är den dessutom nedplogad ca 60 cm. Diametern på de olika kabeltyperna varierar från 23 till 60 mm. Den totala kabellängden är ca 15 400 km. Speciella fartyg används vid läggning av kabeln. Dessa så kallade kabelfartyg kan lasta en stor kvantitet kabel och kan operera även under svåra väderförhållanden. Fartyget drar en plog genom vilken kabeln förs ned direkt i plogfåran. Om Telia International Carrier: Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag Europas ledande carrier för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier planerar täcka Skandinavien, Europa och USA år 2001. Den europeiska infrastrukturen är utformad som ett flerkanalsnät med anslutning till alla större städer för både IP och telekommunikation. I slutet av år 2001 kommer nätet att täcka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer anslutna.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se