Halebop stärker sitt erbjudande med mobilabonnemang

Halebop, en av Nordens största mobila portaler med 800.000 medlemmar, bygger vidare på succén på den svenska marknaden. Nu börjar arbetet med att ytterligare stärka den ledande positionen genom att, via ett Halebopabonnemang för mobiltelefoni, erbjuda medlemmarna ännu fler bra saker till ett bra pris.
Sedan lanseringen i maj 2000 har Halebop samlat 800.000 medlemmar genom erbjudanden om "bra saker direkt i din mobil". Nu blir Halebop virtuell operatör (MVNO) och kommer att, via ett eget mobilabonnemang, erbjuda medlemmarna bra priser på både sina nuvarande mobila tjänster och traditionella operatörstjänster, såsom mobiltelefoni och SMS. Satsningen leder också till ett utökat medlemserbjudande med ännu fler bra saker direkt i din Halebopmobil. Före årets slut startar ett pilottest där ett antal utvalda medlemmar får vara med och påverka innehållet i Halebops tjänster. På så sätt kommer mycket attraktiva erbjudanden att skapas tillsammans med medlemmarna. - Nu stärker vi vårt existerande mobilerbjudande med ett Halebopabonnemang. Vi ser det som ett naturligt steg i vår målsättning att hela tiden överträffa våra medlemmars förväntningar, säger Kent Jonsson, tillförordnad chef, Halebop AB.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se