Höjningen av abonnemangspriset för fast telefoni senareläggs till 1 november

Telia har idag beslutat att senarelägga den tidigare aviserade höjningen av abonnemangspriserna för fast telefoni till den 1 november 2001. Höjningen var tidigare aviserad att ske den 1 oktober.
Senareläggningen sker för att ge mer tid för analys av det omfattande kalkylmaterial som Telia tillhandahållit PTS, och som bland annat avser övergång till den av EU rekommenderade kalkylmodellen för prisberäkning.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se