KF, Skandia och Telia startar bank

KF, Skandia och Telia startar en ny bank som får namnet Coop Bank. Banken ska erbjuda finansiella vardagstjänster på konkurrenskraftiga villkor. Den främsta kanalen för banken blir Internet, men uttag och insättningar kan utföras i kooperationens butiker. Målet är att snabbt utveckla Coop Bank till en av Sveriges ledande banker.
Ägarna ger banken ett starkt utgångsläge. Via KFs MedMera-kort når banken redan från start 3,5 miljoner människor. Genom kooperationens butiker blir banken tillgänglig för kunder i hela landet. Skandia tillför bankkunnande och en modern IT-infrastruktur. Telia säkerställer att den nya banken blir ledande på finansiella tjänster via dagens och morgondagens telekomtjänster. "Nu erbjuds medlemmarna ett alternativ till de traditionella storbankerna. Vårt mål är att Coop Bank ska bli Nordens största och mest kundvänliga hushållsbank som skapar en enklare vardag för våra medlemmar. Vi räknar med att ha över en miljon kontokunder senast 2005", säger Roland Svensson, koncernchef , KF. Coop Bank kommer på ett nytt sätt att specialisera sig på vardagsekonomi på goda villkor. Kunderna erbjuds såväl traditionella som nya metoder för att på enklaste sätt sköta sin hushållsekonomi. Huvudkanal för Coop Bank blir Internet. Kunderna ska även kostnadsfritt och snabbt kunna ta ut kontanter i kooperationens över 1 300 butiker och stormarknader, förutom i uttagsautomater. Banken ska även erbjuda tjänster över telefon och mobiltelefon. KF ekonomisk förening ska äga 45 procent av den nya banken, Skandia Liv 35 procent och Telia AB 20 procent. De tre ägarna investerar tillsammans 700 Mkr. "Med hög tillgänglighet, enkla tjänster och låga kostnader blir Coop Bank ett utomordentligt bankalternativ. KF har en nära relation till mer än hälften av Sveriges hushåll, vilket skapar en bra affärsrelation för framtiden. Skandiakoncernens medverkan i Coop Bank är ett ytterligare exempel på vårt framgångsrika affärskoncept ?Specialister i samverkan", säger Lars-Eric Petersson, koncernchef Skandia. "Vi ser att finansiella tjänster blir alltmer telekombaserade och att transaktioner i detaljhandeln snart kommer att göras med mobiltelefon. Därför får vi en viktig roll i Coop Bank", säger Marianne Nivert, koncernchef Telia. "Samarbetet ger oss ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla teletjänster direkt för en spännande marknad." Styrelseordförande för Coop Bank blir Elisabeth Ström, vvd KF. Vd blir Thomas Idermark som idag har ansvar för att utveckla finansiella tjänster på KF. Ansökan om bankoktroj lämnas inom kort till Finansinspektionen. Banken lanseras i början av 2002. Inbjudan till presskonferens KF, Skandia och Telia inbjuder till presskonferens måndagen den 3 september klockan 09.00, på Hotel Nordic Sea, Vasaplan, Stockholm. Vid presskonferensen medverkar Elisabeth Ström och Thomas Idermark från KF, Magnus Ohlsson, vd Skandia Liv och Jan Rudberg, vice vd Telia. Närvarar gör också Roland Svensson, koncernchef KF, Lars-Erik Petersson, koncernchef Skandia och Marianne Nivert, koncernchef Telia.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se