Telia avyttrar förlustverksamheter

Som ett led i renodlingen av Teliakoncernen planeras ytterligare verksamheter avyttras, bland annat den amerikanske Internetoperatören Telia Internet Inc. (TII) . Med anledning av avyttringarna kommer Telia att under tredje kvartalet göra en engångsreservering som uppskattas till 800 MSEK. Telia Internet Inc. uppvisade under första halvåret 2001 en förlust om -187 MSEK i underliggande EBITDA och -240 MSEK i rörelseresultat, medan omsättningen uppgick till 37 MSEK. Med anledning av avyttringen har bolaget överförts från affärsområde Telia International Carrier till affärsområde Telia Equity. Telia beräknas under tredje kvartalet redovisa kapitalvinster om 3 200 MSEK, varav 2 700 MSEK hänförs till försäljningen av 40 miljoner aktier i intressebolaget Eniro AB och 500 MSEK till försäljningen av Telias fastigheter i Farsta. Om hänsyn tas till reserveringen om 800 MSEK beräknas hittills kända engångseffekter uppgå till 2 400 MSEK under tredje kvartalet.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se